Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn

16:08 17-06-2020 | :215

Laocaitv.vn - Trên cơ sở nắm bắt được trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, các doanh nghiệp sẽ có điều kiện để đổi mới, làm chủ công nghệ phù hợp với hoạt động sản xuất, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành. Chính vì vậy, việc đánh giá năng lực công nghệ của các doanh nghiệp là rất quan trọng, và Lào Cai là một trong những địa phương tiên phong triển khai nội dung này, bước đầu thu được nhiều kết quả tích cực.

Kiểm tra dây chuyền máy móc thiết bị tại Thủy điện Nậm Khắt.

Thủy điện Nậm Khắt thuộc Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Đông Nam Á đặt tại huyện Văn Bàn là một trong những đơn vị được tiến hành kiểm tra đánh giá về trình độ, năng lực công nghệ sản xuất trong năm 2020. Qua kiểm tra, công ty đã cung cấp đầy đủ tên thiết bị, số lượng, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng…của dây chuyền máy móc thiết bị. Công nghệ sản xuất chính của doanh nghiệp bao gồm: hệ thống tua bin máy phát điện, hệ thống máy phát điện, máy biến áp trạm tăng áp, hệ thống thiết bị điều khiển... Theo đánh giá, mặc dù các yếu tố về trình độ công nghệ sản xuất đang được đảm bảo nhưng công ty vẫn chủ động trong việc đổi mới, có những thay thế để đảm bảo hoạt động sản xuất. Ông Trần Văn Trám, cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Đông Nam Á cho biết: "Để đảm bảo hoạt động hiệu quả cao, công ty cũng có nâng cấp 1 số thiết bị phụ trợ trong hệ thống máy móc, chủ động đổi mới đảm bảo cho hoạt động sản xuất. Đầu tiên là phải căn cứ vào nguồn lực tài chính để định hướng xem công ty cần thay đổi những gì. Đặc biệt, trong năm qua công ty được EVN Lào Cai đánh giá rất cao trong hiệu quả sản xuất".

Theo kế hoạch, trong năm 2020, tổ công tác liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra 54 nhà máy thủy điện và 18 doanh nghiệp. Trong đó, trình độ và năng lực công nghệ sản xuất được đánh giá thông qua việc phân tích, đánh giá tổng hợp 5 nhóm yếu tố thành phần bao gồm: Nhóm hiện trạng công nghệ, thiết bị sản xuất; nhóm hiệu quả khai thác công nghệ; nhóm năng lực tổ chức, quản lý; nhóm năng lực nghiên cứu phát triển và nhóm năng lực đổi mới sáng tạo kết hợp với kết quả đánh giá hệ số đồng bộ về trình độ và năng lực công nghệ sản xuất. Đây là một hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đắc Thủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: "Thông qua việc đánh giá, các doanh nghiệp sẽ biết được trình độ công nghệ của họ đang ở mức độ nào, góp phần hoạch định các kế hoạch để có tiến độ thay đổi công nghệ đảm bảo cho sản xuất. Đối với Nhà nước cũng để phân loại các doanh nghiệp, từ đó có những chính sách cho phù hợp, xác định được công nghệ ưu tiên phát triển sản xuất".

Việc rà soát, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

Năm thứ 2 tỉnh Lào Cai tiến hành rà soát, thu thập dữ liệu, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn nên sẽ vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhất định cần tháo gỡ trong việc xây dựng các tiêu chí, nội dung đánh giá. Cùng với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ngành liên quan, thì sự hợp tác của các doanh nghiệp trong việc kiểm tra, đánh giá sẽ tạo nên thành công bước đầu trong hoạt động khoa học công nghệ nhiều ý nghĩa này.

Thu Hường – Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết