Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong đời sống, sản xuất

20:57 11-08-2023 | :426

Laocaitv.vn - Hội thảo khuyến khích ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng nay 11/8. 

 

Quang cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2020 - 2022, toàn tỉnh đã thực hiện 100 đề tài, dự án, trong đó có 78 đề tài nghiên cứu khoa học, 16 dự án thuộc Chính sách Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; 6 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý. 

Tuy nhiên, việc ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng tiến bộ khoa học, công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế; nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa bao trùm hết các lĩnh vực, quy mô còn nhỏ. Một số địa phương chưa quan tâm phát triển khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh…

Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu làm rõ những hạn chế, nêu giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; đồng thời thảo luận về các vấn đề phát sinh trong quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống./.

Đức Tính


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết