Hội thảo “Những vấn đề cơ bản trong phát triển thị trường khoa học công nghệ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi”

21:53 18-11-2022 | :624

Laocaitv.vn - Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo “Những vấn đề cơ bản trong phát triển thị trường khoa học công nghệ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

Quang cảnh hội thảo.

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ của tỉnh được đẩy mạnh trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Nhiều sản phẩm khoa học, công nghệ đã trở thành hàng hóa, nhu cầu mua bán công nghệ ngày càng tăng. Từ năm 2010 đến nay, đã có 217 đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ được triển khai trên địa bàn tỉnh; đã bàn giao kết quả nghiên cứu 58 đề tài, dự án cho các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh triển khai ứng dụng vào sản xuất và đời sống...

Tuy nhiên, hiện nay, vai trò của các tổ chức trung gian, tư vấn chuyển giao công nghệ, các tổ chức có chức năng và đủ năng lực định giá công nghệ còn ít, quy mô nhỏ; thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu và thảo luận một số giải pháp cơ bản phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi; xu hướng và yêu cầu hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai đến năm 2030; giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển thị trường khoa học công nghệ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Quang Ánh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết