Khuyến khích ứng dụng 38 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học

09:11 11-07-2018 | :128

Laocaitv.vn - Tỉnh Lào Cai hiện đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 38 đề án, dự án nghiên cứu khoa học và chính sách khuyến khích ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lào Cai có 38 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được khuyến khích ứng dụng

Theo tiến độ, các đề tài, dự án đảm bảo đúng tiến độ và nội dung được phê duyệt, cụ thể như đề tài: Chuyển thành công gen kháng bệnh bạc lá lúa nhằm cải tiến giống lúa lai LC 212; Tiếp nhận và chuyển giao quy trình sản xuất giống cúc bằng phương pháp nuôi cấy mô. Xây dựng một số mô hình sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng như: Mô hình khoai môn Bảo Yên; tiến hành nghiên cứu mô hình nhân giống cây tam thất, đương quy, đan sâm theo tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được triển khai có hiệu quả. Các sản phẩm sau khi được bảo hộ đã nâng cao uy tín, chất lượng, khả năng cạnh tranh, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động. Toàn tỉnh hiện có 193 văn bằng nhãn hiệu, 1 chỉ dẫn địa lý, 7 văn bằng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

 Thanh Sơn – Thanh Hoài


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết