Ký kết hợp tác khoa học - công nghệ giữa Lào Cai và Hải Phòng

20:01 23-12-2023 | :618

Laocaitv.vn - Ngày 23/12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tiến hành ký kết hợp tác về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai địa phương giai đoạn 2023 - 2025.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ hai địa phương đánh giá về hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; khả năng, nhu cầu hợp tác của mỗi địa phương; đồng thời, tiến hành ký kết hợp tác với các nội dung, gồm: ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường công nghệ; chuyển giao ứng dụng công nghệ có thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Nhiều nội dung hợp tác được ký kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ 2 tỉnh Lào Cai - Hải Phòng.

Theo chương trình hợp tác, Lào Cai chuyển giao cho Hải Phòng các công nghệ trồng, chăm sóc một số cây dược liệu, cây nông nghiệp. Hải Phòng chuyển giao cho Lào Cai công nghệ sản xuất nấm và các chế phẩm sinh học phục vụ nuôi thủy sản; xây dựng và triển khai đề án thành lập sàn giao dịch công nghệ, đề án Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Sở Khoa học và Công nghệ 2 địa phương cùng phối hợp triển khai các dự án hỗ trợ quản lý, phát triển tài sản trí tuệ; hợp tác chia sẻ thông tin khoa học và công nghệ... nhằm thúc đẩy chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết