Nhiều kết quả nổi bật trong công tác thông tin và truyền thông năm 2023

22:13 05-01-2024 | :533

Laocaitv.vn - Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 vừa được Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 05/1.

Quang cảnh Hội nghị.

Với nhiều nỗ lực, năm 2023, ngành Thông tin và Truyền thông hoàn thành vượt mức 5 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. Lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỉnh đã triển khai tích hợp 1.323 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 73%; 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Chính phủ giao về Đề án 06, đứng trong nhóm các tỉnh xuất sắc trong cả nước. Đặc biệt là kết quả về đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID.

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông, hạ tầng viễn thông, internet phát triển rộng khắp với gần 2.000 trạm BTS lắp đặt tại 1.336 vị trí, 956 tuyến truyền dẫn, 99% trung tâm thôn, tổ dân phố được phủ sóng di động 3G, 4G. Công tác báo chí, xuất bản, truyền thông được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Hội nghị đã thảo luận, bàn giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Quang Ánh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết