Quản lý về an toàn bức xạ tại cơ sở

09:43 21-05-2023 | :700

Laocaitv.vn - Toàn tỉnh hiện có 56 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang và lưu giữ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ. Việc kiểm định thiết bị này và đo an toàn bức xạ được đặc biệt quan tâm.

 

Các đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành các trang, thiết bị bức xạ.

Năm 2022, Trung tâm Kiểm định, kiểm nghiệm hàng hóa - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã kiểm xạ, đánh giá an toàn đối với 41 phòng máy X–quang, kiểm định 18 thiết bị X-quang; kiểm tra 17 cơ sở về chế độ báo cáo, nội quy an toàn bức xạ định kỳ, hệ thống trang, thiết bị bảo hộ lao động, biển, đèn cảnh báo, liều kế cá nhân và hệ thống bảo vệ khác. Nhìn chung, các đơn vị chấp hành nghiêm và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành các trang, thiết bị, đáp ứng yêu cầu về giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ...

Lào Cai cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ địa phương, thường xuyên nắm tình hình và phát hiện kịp thời khi có hiện tượng bất thường về phóng xạ để tiến hành thu thập các mẫu gửi về trạm vùng.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết