Quyết tâm nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền điện tử

09:10 15-10-2019 | :240

Laocaitv.vn - Dữ liệu được coi là nguồn sống của chính quyền điện tử. Để việc xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt hiệu quả và mang tính ứng dụng cao, đòi hỏi nguồn dữ liệu phải được cập nhật liên tục. Nắm bắt được yêu cầu này, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã có rất nhiều chương trình phát triển, đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, đặc biệt là việc số hóa các tài liệu hành chính nhà nước qua các giai đoạn, thời kỳ.

Mỗi tháng bà Hiền phải tra cứu hàng nghìn trang tài liệu các loại.

Là một thành viên trong nhóm nghiên cứu đề tài khoa học “Lịch sử Lào Cai”, yêu cầu tìm kiếm tài liệu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh qua các giai đoạn, thời kỳ lịch sử là rất lớn. Vì vậy mỗi tháng bà Mai Thị Hiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai thường phải tìm kiếm, nghiên cứu hàng nghìn trang tài liệu các loại. Tuy nhiên, công việc của bà Hiền nay đã đơn giản đi rất nhiều, thậm chí chỉ cần ngồi tại nhà thông qua phần mềm tra cứu tài liệu lưu trữ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh là bà có thể tìm được tài liệu cần thiết.

Để xây dựng được cơ sở dữ liệu đa dạng như hiện nay, trong giai đoạn 2012 - 2015 Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh đã triển khai thực hiện dự án số hóa cơ sở dữ liệu lưu trữ lịch sử tỉnh, thực hiện số hóa được 80 phông lưu trữ tài liệu của các cơ quan tổ chức. Tổng số tài liệu đã thực hiện số hòa là trên 9.600 hồ sơ và trên 800.000 trang văn bản. Với số lượng hồ sơ thực hiện số hóa hàng năm là rất lớn, đây cũng là vấn đề thách thức với chi cục. Chị Lê Thị Vân Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lào Cai cho biết: "Việc số hóa tài liệu là rất khó, đặc biệt là với các tài liệu từ giai đoạn trước đây. Chính vì vậy, từng cán bộ phải hết sức nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm".

Phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Trên cơ sở xác định số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu dung chung, cơ sở chuyên ngành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng chính quyền điện tử. Thời gian qua, tỉnh đã tập chung hình thành một số cơ sở dữ liệu về: Văn bản đi, đến trong các cơ quan nhà nước, thủ tục hành chính; văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; dữ liệu về dân tộc, đất đai và một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc ngành y tế, giáo dục… Với các thông tin đã được số hóa sẽ góp phần phục vụ tốt việc quản lý của các cơ quan nhà nước và cung cấp kịp thời nhu cầu tìm kiếm, tra cứu của nhân dân".

Theo Nghị quyết số 22 về phát triển Công nghệ - Thông tin tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2025, thì đến năm 2025 sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; trên 90% cơ quan, đơn vị được số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm, có sự kết nối chia sẻ dữ liệu. Để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi sự quyết tâm không chỉ từ các cơ quan có trách nhiệm thực hiện số hóa tài liệu mà còn cần đến sự hợp tác, sẵn sàng cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện số hóa./.

 Vinh Quang – Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết