Tập huấn chuyển đổi giao thức IPV4 sang IPV6

16:06 09-06-2022 | :184

Laocaitv.vn - Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức hội nghị đào tạo, tập huấn chuyển đổi giao thức IPV4 sang IPV6.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước, cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi giao thức IPV4 sang giao thức IPV6 cho hệ thống cung cấp dịch vụ internet của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, sẽ tập trung cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quy hoạch, kế hoạch triển khai hệ thống công nghệ thông tin, mạng lưới internet trên nền tảng công nghệ IPV6.

Từ tháng 5/2016, Uỷ ban kiến trúc internet đã thông báo ngừng phát triển các tiêu chuẩn về IPV4, hướng tới mục tiêu phát triển tiêu chuẩn IPV6. Giao thức IPV6 đã mở có không gian địa chỉ rộng hơn, các tính năng vượt trội về tự động cấu hình và an toàn an ninh. Việc triển khai sang IPV6 đảm bảo phù hợp với sự phát triển bền vững của mạng internet.

Vinh Quang – Ngọc Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết