Tập huấn, hướng dẫn sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng

17:22 23-05-2023 | :644

Laocaitv.vn - Ngày 23/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn trực tuyến sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Trong thời gian 1/2 ngày, 170 điểm tại các cơ quan, địa phương trong tỉnh được giới thiệu khái quát về mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn; gồm: Mô hình tổng thể; mô hình mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại tỉnh Lào Cai sau khi triển khai có kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp I của Cục Bưu điện Trung ương; thông tin các thiết bị và vật tư liên quan; quy hoạch sử dụng cổng trên thiết bị; hướng dẫn cài đặt, cấu hình cơ bản; cài đặt đường truyền; hướng dẫn quản trị, giám sát mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II.

Qua tập huấn, sẽ giúp các đơn vị, địa phương nắm rõ cách cài đặt, đưa vào sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả.

Quang Ánh - Tuấn Linh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết