Tập trung thực hiện các đề án, nghị quyết về chuyển đổi số

16:01 18-12-2023 | :395

Laocaitv.vn - Trong thời gian qua, hoạt động cải cách hành chính được tỉnh thực hiện đồng bộ, toàn diện trong Đảng, hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử.

 

Trong đó, đã tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, triển khai các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp. Lũy kế ước thực hiện năm 2023, tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%.

Trong năm 2024, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện Đề án số 08, Nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, nền tảng số; thúc đẩy phát triển hạ tầng số, mạng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng kết nối internet băng rộng đến hộ gia đình, thôn, các cơ sở y tế, giáo dục, các xã nghèo; xóa vùng trắng mạng di động.

Vinh Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết