Thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ đạt 30% vào năm 2025

15:07 08-01-2024 | :417

Laocaitv.vn - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn.

Trong đó, tập trung thu hút nhân tài vào các ngành giáo dục - đào tạo, y tế, công nghệ thông tin - truyền thông và các ngành tỉnh có thế mạnh như: nông, lâm nghiệp, du lịch, khoáng sản... nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng lợi thế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng số.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025, thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới. Đến năm 2030, duy trì tỷ lệ không dưới 20%. Tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 30% vào năm 2025; 60% vào năm 2030, tiến tới đạt 100% vào năm 2050.

Vân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết