Trên 6.500 lượt cán bộ y tế được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật

15:19 21-09-2022 | :137

Laocaitv.vn - Thực hiện Đề án 1817 của Bộ Y tế, từ năm 2017 đến nay, tại Lào Cai đã có gần 1.000 lượt luân phiên, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương đến các bệnh viện tuyến tỉnh và từ các bệnh viện tuyến tỉnh về tuyến huyện.

Đã có trên 6.500 lượt cán bộ được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật mới theo hình thức cầm tay chỉ việc.

Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục duy trì mối quan hệ với các bệnh viện tuyến trên để triển khai các kỹ thuật mới, gắn việc triển khai đề án với kế hoạch bệnh viện vệ tinh, khám chữa bệnh từ xa; yêu cầu các đơn vị liên quan dựa trên nhu cầu của từng bệnh viện, cử cán bộ luân phiên từ tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới; tiếp tục hướng dẫn, đào tạo và giúp đỡ các bệnh viện tiếp nhận về kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyên môn cần thiết và phù hợp trong suốt thời gian chuyển giao kỹ thuật.

Vân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết