6,6 tỷ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Sa Pa phát triển kinh tế

16:36 06-12-2023 | :165

Laocaitv.vn - Hội Nông dân thị xã Sa Pa đang quản lý gần 6,6 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên vay phát triển kinh tế.

Năm 2023, Hội Nông dân thị xã Sa Pa xây dựng 3 mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp tại các xã, phường.

Từ nguồn vốn này, Hội Nông dân thị xã triển khai 8 dự án phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, với 77 hộ vay, tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động địa phương.

Hội cũng chỉ đạo Hội Nông dân các xã, phường quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả; chủ động phối hợp với phòng, ban chuyên môn vận động hội viên tham gia tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Năm 2023, Hội Nông dân thị xã Sa Pa tổ chức được 6 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 275 hội viên; phối hợp tổ chức 5 lớp đào tạo nghề; xây dựng 3 mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp tại các xã, phường.

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết