Sửa đổi, bổ sung quy định về khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

15:05 19-11-2022 | :422

Laocaitv.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29 ngày 16/11/2018 quy định về khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên như sau:

- Đối tượng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên quy định:

+ Diện tích chưa đạt tiêu chí thành rừng: Rừng do khai thác kiệt; nương rẫy bỏ hoang, đất có trảng cỏ, cây bụi xen cây gỗ và bãi bồi cửa sông, vùng ven biển có mật độ cây tái sinh mục đích đạt chiều cao trên 0,5 m lớn hơn 500 cây/ha; đất ngập phèn có cây tái sinh mục đích lớn hơn 1000 cây/ha. Mật độ cây tái sinh mục đích phân bố tương đối đều trên toàn diện tích hoặc có các khoảng trống dưới 1000 m2.

- Biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên với đối tượng trên được quy định:

+ Đối với rừng đặc dụng (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt): Bảo vệ, chống chặt phá cây tái sinh mục đích hiện có; phòng cháy, chữa cháy rừng.

+ Đối với rừng đặc dụng (phân khu phục hồi sinh thái), rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Bảo vệ, chống chặt phá cây tái sinh mục đích hiện có; phòng cháy, chữa cháy rừng; phát dọn dây leo, cây bụi và chặt bỏ cây cong queo, sâu bệnh, cây phi mục đích; sửa chồi gốc và tỉa bớt chồi xấu, để lại mỗi gốc không quá 2 chồi và thực hiện vệ sinh rừng.

+ Đối với rừng ngập mặn, ngập phèn: Thiết lập các đai rừng phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng; dọn cỏ rác, vớt bèo và các đối tượng khác chèn ép cây tái sinh mục đích; làm hàng rào bảo vệ.

 Thanh Huyền (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết