Hỗ trợ đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do dịch Covid-19

14:35 26-09-2022 | :402

Laocaitv.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 16/2022 về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm:

- Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được cơ quan có thẩm quyền quyết định phân loại và giao quyền tự chủ tài chính năm 2021 theo quy định có tổng nguồn thu, bao gồm nguồn thu sự nghiệp và dự toán chi thường xuyên năm 2021 được ngân sách Nhà nước cấp (nếu có) không đủ bảo đảm chi hoạt động thường xuyên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19.

Quyết định này không áp dụng đối với các cơ sở được thành lập để thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 gồm:

- Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

- Bệnh viện điều trị Covid-19

- Bệnh viện hồi sức cấp cứu Covid-19

- Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19

Thu Thảo (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết