Hỏi - đáp Nghị quyết 68: Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ như thế nào?

20:58 03-09-2021 | :429

Laocaitv.vn - Hướng dẫn viên du lịch chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ như thế nào?

Theo quy định tại Điều 31, Quyết định số 23 ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

- Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

- Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Nguyễn Tâm - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết