Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

16:58 30-07-2020 | :138

Laocaitv.vn - Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh dưới đây:

Đ.H/Laocaitv.vn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết