Lào Cai: Triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

15:00 02-11-2021 | :300

Laocaitv.vn - UBND tỉnh Lào cai vừa ban hành văn bản số 5263/UBND-VX ngày 02/11/2021 về việc triển khai Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 28/10/2021 về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả kế hoạch đã ban hành UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế, hằng tuần tự rà soát, đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch đến cấp xã và có thể ở quy mô nhỏ hơn như: tổ/đội, khu dân cư, thôn/xóm.

Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch thiết lập Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn của Sở Y tế (yêu cầu xong trước ngày 05/11/2021).

Khẩn trương triển khai Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt người dân ở nhóm trên 50 tuổi (yêu cầu đạt trên 80% được tiêm đủ liều trong tháng 11/2021).

Sở Y tế: Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, hằng tuần tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Khẩn trương tham mưu Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn (Dự thảo xong trước ngày 04/11/2021).

Chủ động ban hành hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; các Hội nghị, Hội thảo có mời khách ngoại tỉnh ...

Công an tỉnh: Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Tỉnh đoàn Lào cai và các đơn vị liên quan hoàn thiện Dự thảo Quy chế hoạt động của các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành vào địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 04/11/2021./.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết