Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế để phòng, chống dịch

09:37 01-04-2020 | :302

Laocaitv.vn - Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế để trợ giúp công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Để thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong đơn vị về nội dung tự cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI trên thiết bị điện thoại thông minh để thực hiện khai báo y tế toàn dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, chủ động đi đầu trong việc khai báo y tế toàn dân qua ứng dụng trên và tuyên truyền cho người xung quanh cùng thực hiện. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tích cực triển khai và vận động, hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt, khai báo y tế điện tử, các lực lượng y tế, công an, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ dân phố trên địa bàn phối hợp thực hiện "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân khai báo y tế điện tử.

Khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng NCOVI tới người dân trên địa bàn, tuyên truyền rộng rãi nội dung này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Y tế Lào Cai là đầu mối theo dõi, vận hành hệ thống giám sát dịch NCOVI trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện xác minh những thông tin được người dân khai báo trên hệ thống, kịp thời xử lý, báo cáo các tình huống phát sinh xảy ra.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết