Phát triển du lịch gắn với đẩy mạnh nghề thủ công truyền thống

Ngày xuất bản: 19-12-2017

Lượt xem: 4504

Laocaitv.vn - Làng nghề, nghề thủ công truyền thống được coi là bảo tàng sống, nơi lưu giữ kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vừa phong phú đa dạng, vừa sinh động cụ thể; góp phần làm nên hệ giá trị của văn hóa dân tộc. Đây chính là yếu tố thu hút sự quan tâm của khách du lịch.