[Phim tài liệu] Sông Hồng ký ức phù sa - Tập 2

Ngày xuất bản: 21-10-2017

Lượt xem: 9984

Ở một góc nhỏ của địa cầu không ngừng xoay chuyển có một dòng sông. Dòng sông ấy nhỏ thôi nhưng suốt mấy nghìn năm qua đã bền bỉ là một sợi dây liên kết lịch sử giữa hai quốc gia, hai nền văn hóa. Sông Hồng, dòng sông vắt qua chiều ngang đất nước, cũng là dòng sông chảy suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Dòng sông khởi nguồn từ đâu? hạt phù sa này sẽ bồi đắp cho những miền đất nào? Chúng ta cùng tìm câu trả lời trong hành trình từ Lào Cai ngược lên nơi ngọn nguồn con nước, và xuôi dòng ra biển cả khám phá những miền ký ức của Sông Hồng.