Phim tài liệu: Thi đua vì một Lào Cai phát triển toàn diện (16/1/2022)

Ngày xuất bản: 17-01-2022

Lượt xem: 1739

Năm 2021 đã vừa khép lại - Một năm được đánh giá là đầy biến động. Đặc biệt, Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, xã hội, đồng thời cũng đẩy nhanh quá trình bộc lộ của nhiều bất cập, tồn tại cần giải quyết để có thể giữ vững các mục tiêu phát triển.

Chèo lái con thuyền Lào Cai vượt qua sóng gió là việc mà cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tập trung thực hiện trong suốt năm qua. Bám sát Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chủ đề công tác năm là “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, tăng cường phân cấp, khơi thông nguồn lực vì một Lào Cai phát triển toàn diện”, hàng loạt các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, rộng khắp đã được các cấp, các ngành và người dân toàn tỉnh triển khai. Chính điều này đã giúp khắc phục những khó khăn chồng chất, tạo nguồn động mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI đề ra cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.