Phim tài liệu: Văn Bàn - 30 năm thay đổi và phát triển

Ngày xuất bản: 11-09-2021

Lượt xem: 1044

Văn Bàn là huyện vùng cao, nằm ở phía Nam của tỉnh Lào Cai. Đây là mảnh đất  của miền văn hóa lâu đời, nơi sinh sống của 11 dân tộc. Trải qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là sau 30 năm kể từ ngày tỉnh Lào Cai được tái lập 1/10/1991, đến nay, với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc qua các thế hệ, huyện Văn Bàn đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội.