[Phóng sự] Cựu chiến binh Lào Cai - Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Ngày xuất bản: 25-10-2017

Lượt xem: 6301

Tôi luyện trong chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc, trong môi trường quân đội, những chiến sỹ Bộ đội Cụ Hồ trở về địa phương tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang. Tiếp tục có những đóng góp to lớn và sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.