[Phóng sự] Về lại đại ngàn

Ngày xuất bản: 18-12-2019

Lượt xem: 3452

VỀ LẠI ĐẠI NGÀN

Giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai
Người thực hiện: Thanh Sơn – Xuân Anh – Huy Trường

Ở những khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trong phát triển kinh tế tại Lào Cai, để thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, tìm ra hướng phát triển kinh tế mới phù hợp cho cộng đồng, thì uy tín, tầm ảnh hưởng và vai trò tiên phong của mỗi cán bộ, đảng viên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Câu chuyện về Đảng viên nữ đầu tiên người Phù Lá Sùng Phà Sủi ở xã vùng cao Nậm Đét, huyện Bắc Hà như cánh chim không mỏi, 30 năm trời đau đáu tâm nguyện mang ấm no, hạnh phúc về với đồng bào mình là một tấm gương sống động, điển hình về vai trò của Đảng viên vùng cao “Nói cho dân hiểu, làm để dân tin”.