Trường học gắn với thực tiễn, cách làm sáng tạo của Lào Cai

Ngày xuất bản: 22-12-2017

Lượt xem: 6648

Laocaitv.vn - Những nông trại trường học với vườn ao chuồng ăm ắp vật nuôi, những vườn rau xanh gieo trồng, chăm sóc đúng quy trình rau an toàn, và cả những vạt rừng cây đang thì phát triển mạnh... Đó là hình ảnh dễ dàng nhận thấy ở nhiều ngôi trường của Lào Cai. Mô hình trường học gắn với thực tiễn là vậy đã và đang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mang lại kết quả cao, bền vững ở địa phương vùng cao, miền núi như Lào Cai.