Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020: Lào Cai hướng đến sản xuất lương thực chất lượng cao

Ngày xuất bản: 18-10-2019

Lượt xem: 2040

Sản lượng lương thực có hạt đạt 330.000 tấn, Lào Cai hướng đến sản xuất lương thực chất lượng cao.