Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020: Đổi mới nội dung và phương thức hoat động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể cơ sở

Ngày xuất bản: 04-10-2019

Lượt xem: 1821

Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoat động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể cơ sở.