Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020: Nước sạch sinh hoạt và điện lưới quốc gia đáp ứng nhu cầu thiết yếu

Ngày xuất bản: 13-12-2019

Lượt xem: 183

Mục tiêu nước sạch sinh hoạt và điện lưới quốc gia đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.