Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020: Lào Cai hướng đến sản xuất lương thực chất lượng cao

Phóng sự và Phim tài liệu 09:47 18-10-2019
Sản lượng lương thực có hạt đạt 330.000 tấn, Lào Cai hướng đến sản xuất lương thực chất lượng cao.

Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020: Đổi mới nội dung và phương thức hoat động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể cơ sở

Phóng sự và Phim tài liệu 09:24 04-10-2019
Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoat động của MTTQ và các tổ chức đoàn..

Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020: Đào tạo nghề cho người lao động

Phóng sự và Phim tài liệu 19:32 20-09-2019
Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020: Đào tạo nghề cho người lao động (19/9/2019)

Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020: Nông nghiệp Lào Cai về đích sớm

Phóng sự và Phim tài liệu 09:05 06-09-2019
Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020: Nông nghiệp Lào Cai về đích sớm (5/9/2019..

Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020: Du lịch Lào Cai về đích sớm 2 năm

Phóng sự và Phim tài liệu 09:33 16-08-2019
Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020: Du lịch Lào Cai về đích sớm 2 năm (15/8/2..