25 chỉ tiêu phấn đấu năm 2024

20:03 11-12-2023 | :155

Laocaitv.vn - 25 nhóm chỉ tiêu của năm 2024 vừa được Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh thông qua đều ở mức cao với tinh thần nỗ lực gấp đôi để hoàn thành. Trong đó, có 11 chỉ tiêu kinh tế, 8 chỉ tiêu xã hội, 3 chỉ tiêu môi trường, 3 chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực khác. Cụ thể:

11 chỉ tiêu kinh tế gồm:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): Trên 10%

- Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 12,1%; Công nghiệp - xây dựng 42,3%; Dịch vụ 35,6%; Thuế sản phẩm 10%

- GRDP bình quân đầu người: 104 triệu đồng/năm

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 60.000 tỷ đồng

- Thu ngân sách nhà nước: 12.800 tỷ đồng

- Giá trị sản phẩm/1 ha đất canh tác: 98 triệu đồng

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 52.200 tỷ đồng

- Tổng khách du lịch trên 8 triệu lượt; Doanh thu đạt 25.700 tỷ đồng

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ: 39.000 tỷ đồng; Giá trị xuất, nhập khẩu khẩu: 4,5 tỷ USD.

- Tỷ lệ đô thị hóa: 33,5%

- Hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia: 97,8%

8 chỉ tiêu xã hội gồm:

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 68%

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 45,7 giường; 14,5 bác sĩ/vạn dân

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%

- Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều trên 4%

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,8%

- Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 97%

- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 86% trở lên

- 72 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới

3 chỉ tiêu môi trường gồm:

- Tỷ lệ che phủ rừng 59,2%

- Thu gom rác thải đô thị đạt 96%; khu vực nông thôn đạt 80%

- 94% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch; 96,8% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Các chỉ tiêu khác:

- TTHC đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%

- Trên 80% xã, phường, thị trấn đạt xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt trên 90%.

Đức Hoàng (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết