Điện Biên đẩy mạnh thu hút đầu tư

13:05 24-05-2023 | :74

Laocaitv.vn - Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh mời gọi thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn lớn với nhiều dự án triển vọng đã và đang đạt được kết quả quan trọng. 

Từ năm 2022 đến nay, Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư 21 dự án về thủy điện, thương mại dịch vụ, nông - lâm nghiệp, xây dựng khu dân cư.

Những năm qua, ngoài việc ban hành nhiều chủ trương, các cơ chế chính sách về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư. Tỉnh Điện Biên cũng tập trung rà soát, nghiên cứu và ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực có thế mạnh như: Sản xuất nông - lâm nghiệp; dịch vụ du lịch; phát triển các nguồn năng lượng và phát triển đô thị để mời gọi, thu hút đầu tư. "UBND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi mời gọi, thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp vào nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Đến hết năm 2022 đã triển khai 35 đề án để tạo điều kiện thu hút đầu tư, triển khai 22 dự án về thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, năng lượng, các dự án phát triển thủy điện nhỏ để thu hút các nhà đầu tư", đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nói.

Với quyết tâm cao, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã thu hút, đón chào được số lượng lớn các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất các dự án trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án về thủy điện, thương mại dịch vụ, nông - lâm nghiệp, xây dựng khu dân cư với tổng số vốn gần 9.300 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn đến thời điểm hiện tại là 200 dự án, với tổng số vốn đăng ký là trên 44.200 tỷ đồng. "Để tiếp tục thu hút đầu tư, tỉnh cũng đã và đang triển khai các giải pháp tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện các đề án quy hoạch đã và đang triển khai; hoàn thiện các dự án đang cho nghiên cứu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết thêm.

Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư đã tác động tích cực trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đối với các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình dự án đã đóng góp vào nông - lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, góp phần tăng trưởng GDP của tỉnh, từng bước đưa Điện Biên phát triển bền vững.

Minh Thư - Đức Bình

Đài PT - TH Điện Biên

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết