Điện Biên: Người cao tuổi giữ văn hóa truyền thống

15:37 21-09-2023 | :119

Laocaitv.vn - Trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, người cao tuổi giữ vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy, người cao tuổi ở tỉnh Điện Biên đã có nhiều cách làm góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

 

Nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn xem video sau:

Hoàng Giang - Huy Long


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết