Hà Giang bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

15:15 17-02-2024 | :200

Laocaitv.vn - Hà Giang - tỉnh miền núi biên giới với 19 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, có 5 dân tộc thiểu số ít người dưới 10.000 người như: Pà Thẻn, Lô Lô, Bố Y, Pu Péo, Cờ Lao… mỗi dân tộc đều mang đặc trưng văn hóa riêng biệt. Được sự đầu tư của Trung ương, tỉnh Hà Giang đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công tác cải thiện đời sống Nhân dân và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Nội dung chi tiết mời độc giả xem video sau:

Hoàng Tính


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết