Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương Chín khóa XIII

20:22 16-05-2024 | :148

Laocaitv.vn - Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã cho ý kiến về công tác nhân sự.

 

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Chín, khóa XIII.

Một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị này là Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Quốc hội khóa 15. 

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, gồm: Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ Chín, khóa XIII.

Trước khi tiến hành Hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị, Trung ương đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thế Long

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết