Tuyên Quang bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa

21:18 25-11-2023 | :174

Laocaitv.vn - Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nhiều giải pháp, việc làm cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa. Trong đó có việc thực hiện bảo tồn ngay tại cộng đồng với nhiều hình thức như trao truyền trong gia đình, dòng họ và các hoạt động của những câu lạc bộ tại thôn, bản.

Nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau:

Minh Phương - Lê Thắng

Đài PT - TH Tuyên Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết