3 thay đổi đáng chú ý về học bằng lái xe ô tô từ 15/6/2022

10:05 17-05-2022 | :2975

Laocaitv.vn - Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 04 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư 12 với nhiều thay đổi về việc học bằng lái xe ô tô từ ngày 15/6/2022 như sau:

1. Tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường

Chương trình đào tạo tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và C đều được điều chỉnh tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông nhưng đồng thời cũng giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái để đảm bảo tổng số giờ học vẫn như trước đây.

2. Lùi thời điểm học lái xe ô tô trên ca bin mô phỏng

Chậm nhất là đến ngày 31/12/2022, các trung tâm đào tạo lái xe đều phải đưa nội dung học lái ô tô trên ca bin mô phỏng vào chương trình đào tạo.Mỗi học viên học bằng B1, B2 và C sẽ được thực hành 3 giờ trên ca bin học lái tại trung tâm đào tạo lái xe. 

3. Học phí học bằng lái xe ô tô nhiều khả năng sẽ tăng

Các cơ sở đào tạo lái xe xây dựng và quyết định mức thu học phí cụ thể đối với từng hạng giấy phép lái xe chi tiết theo từng học phần rồi báo cáo Bộ chủ quản hoặc cơ quan được ủy quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền để theo dõi.

Thực hiện: Phương Thảo


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết