90 năm một chặng đường vinh quang của Đảng

15:33 02-02-2020 | :345

Laocaitv.vn - Dân tộc Việt Nam rất tự hào có một Đảng cầm quyền xuyên suốt 90 năm lãnh đạo đất nước đổi mới và phát triển. 90 năm là cả một pho sử vàng để nói về Đảng quang vinh. Đó thực sự là niềm tự hào trong mỗi người dân nước Việt. Tự hào bởi chúng ta trải qua bao cuộc trường chinh, bao nhiêu thăng trầm rồi lại òa lên nét bừng sáng của bước phát triển mới. Đó là có Đảng lãnh đạo. Qua các cuộc kháng chiến cứu nước, dù bao gian khổ, hy sinh nhưng Việt Nam đã đại thắng và mãi mãi trường tồn. Đó là có Đảng lãnh đạo. Qua bao tìm tòi thử nghiệm, qua bao vật lộn khó khăn để rồi đất nước thanh bình, tự tin ở sức ta tự đổi mới, vươn lên, tất cả vì hạnh phúc nhân dân. Đó là có Đảng lãnh đạo...

Ngày 3/2/1930 là cột mốc quan trọng của Đảng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thống nhất 3 tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Đó là Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc bộ, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn ở Trung bộ và An Nam Cộng sản Đảng ở Nam bộ thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có công sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta.

Từ đó đến nay, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn mãi là đội tiên phong lãnh đạo toàn dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sức xuân của Đảng luôn dồi dào sinh lực, đủ điều kiện lãnh đạo nhân dân ta làm nên một Việt Nam anh hùng trong thời chiến cũng như trong dựng xây đất nước. 90 năm dưới sự  lãnh đạo của Đảng, Việt Nam ghi rất nhiều dấu ấn quan trọng làm cho thế giới khâm phục: Chiến thắng đế quốc Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Chiến thắng đề quốc Mỹ, giải phóng Miền Nam bằng chiến dịch 30 tháng 4 năm 1975 thống nhất toàn đất nước. Rồi thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tháng 2 năm 1979. Tự hào hơn, từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, từ chiến tranh đổ nát, Việt Nam lại tự đổi mới vươn lên trở thành một điểm sáng đi tiên phong trong xóa đói giảm nghèo mà liên hợp quốc công nhận, thêm một tiếng nói có trọng lượng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thành tựu của 35 năm đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (từ 1986 đến nay) là thành tựu của Đảng vì dân, dân vì Đảng, sự đoàn kết trên dưới một lòng từ trong Đảng ra ngoài quần chúng. Trước thực tế của thời kỳ kéo dài phương thức hạch toán theo cơ chế quan liêu bao cấp, một sức ỳ rất lớn, cái gì cũng trông chờ vào Nhà nước, sản xuất thì trì trệ, hàng hóa thì khan hiếm, không đáp ứng được sức mua của nhân dân, Đảng đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tầm nhìn, trước hết là tư duy kinh tế nhằm từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng được thể chế hóa thành những việc làm thiết thực qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể, đáp ứng được tình hình thực tại và tạo hướng mở cho tương lai. Chiến lược của Đảng qua từng thời kỳ đều được tổng kết, đánh giá đúc rút những bài học kinh nghiệm và kịp thời bổ sung, uốn nắn, sửa chữa những sai lầm khuyết điểm để Đảng ngày càng gần gũi, gắn bó với nhân dân.

(Ảnh minh họa)

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội năm 1991 (có bổ sung và phát triển năm 2011) nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định và kiên định, kiên trì nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động mà còn của cả dân tộc. Cùng với xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức thì Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức. Đây là 4 nội dung hết sức quan trọng làm cho Đảng trong sạch vững mạnh. Những luận điểm này phù hợp thực tiễn Việt Nam và được thực tiễn chứng minh là đúng. Sự vận dụng sáng tạo lý luận Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo giúp cho Đảng vững vàng, đứng mũi chịu sào không ngại sóng gió ngay cả những khi khó khăn nhất. Chính vì vậy, thắng lợi của Cách mạng Việt Nam luôn đạt đỉnh vinh quang, luôn ngẩng cao đầu trong chiến thắng kẻ thù, luôn ngẩng cao đầu trong dựng xây, chấn hưng đất nước. Bước ra từ các cuộc chiến tranh, chưa quen với tư duy hạch toán kinh tế, nhưng chúng ta vừa làm, vừa học, thua  keo này ta bày keo khác và cuối cùng, thắng lợi trên mặt trận kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam được thế giới xếp vào hàng những ngôi sao sáng.

Trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, thuận lợi cũng nhiều mà khó khăn cũng không ít. Các thế lực thù địch đang rình mò chống phá ta trên nhiều lĩnh vực bằng “diễn biến hòa bình”. Cuộc chiến chống tham nhũng có rất nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Đảng của chúng ta luôn sáng suốt, xử lý các tình huống một cách khôn khéo nên đạt được rất nhiều kết quả từ chính trị, kinh tế đến quân sự, ngoại giao. Đặc biệt là bạn bè quốc tế rất ủng hộ đường lối đổi mới của Việt Nam, công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đa dạng và phát triển. Sự hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là kết quả nhiều năm tìm tòi, đổi mới. Đó là mô hình phảt triển trong thực tiễn mang tính cách mạng, sáng tạo của Đảng và nhân dân ta. Từ nền kinh tế này, chúng ta đủ điều kiện hội nhập và phát triển trong khu vực và thế giới. Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Hướng về 90 năm ngày truyền thống vinh quang của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai với nỗ lực của mình, luôn duy trì nhịp độ tăng trưởng và phát triển. Lào Cai trong chiến đấu cũng hết sức anh dũng kiên trung và trong dựng xây cũng đầy  thông minh, linh hoạt, luôn luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của các tỉnh miền núi phía Bắc. Đáng lưu ý là gần ba mươi năm kể từ ngày tái lập lại, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết và giành thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại. kết thúc năm 2019, các chỉ tiêu do Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đề ra cơ bản hoàn thành. Một số chỉ tiêu đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Sự đoàn kết nhất trí từ Đảng bộ đến ngoài quần chúng thực sự là sức mạnh của Lào Cai trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) cũng là lúc toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước thi đua lập thành tích hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối với Lào Cai, Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội cấp cơ sở và Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang làm hết khả năng có thể để năm 2020 tỏa sáng, xứng đáng với tỉnh giàu tiềm năng vùng Tây Bắc./. 

Nguyễn An Chiến


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết