Bắc Hà phát huy vai trò của Tổ Tuyên vận trong xây dựng nông thôn mới

15:59 11-04-2023 | :1820

Laocaitv.vn - Huyện Bắc Hà hiện có 19 ban tuyên vận xã, thị trấn và 158 tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố. Mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Mỗi năm, ban tuyên vận các xã, thị trấn và tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố ở Bắc Hà phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức trên 200 hội nghị, cuộc họp tuyên truyền, vận động các thôn, bản, mỗi người dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xã hội địa phương, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, các tấm gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới được tuyên dương, khen thưởng kịp thời đã góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Nông dân Bắc Hà luôn đoàn kết, thi đua giúp nhau phát triển kinh tế.

Đến nay, Bắc Hà đã có hơn 473 km đường trục xã được bê tông; toàn huyện cơ bản không còn nhà ở dột nát; thu nhập bình quân của người dân đạt 29 triệu đồng/năm; 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết