Ban Tổ chức Trung ương triển khai một số văn bản mới của Bộ Chính trị

16:33 22-09-2022 | :88

Laocaitv.vn - Ngày 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện một số văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Tại điểm cầu Lào Cai, tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80 ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 20 ngày 8/9/2022 “Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đại hội XIII xác định khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ. Các cấp ủy đảng cần nghiên cứu nghiêm túc, nắm chắc quy đinh của Trung ương để chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt là các nội dung chính về: công tác phân cấp cán bộ, bổ nhiệm cán bộ, kỷ luật cán bộ.

Quy định 80 của Bộ Chính trị kế thừa Quy định 105 năm 2017, vừa bổ sung nhiều điểm mới như: Quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị trong chuẩn bị, giới thiệu nhân sự để Ban Chấp hành Trung ương xem xét, bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Bộ Chính trị nêu rõ, cá nhân, tập thể đề xuất cán bộ phải chịu trách nhiệm chính trước cấp có thẩm quyền về đánh giá, nhận xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu khuyết điểm…

Việt Hùng – Quang Ánh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết