Bảo Yên phát triển nông nghiệp sạch chưa xứng với tiềm năng

11:24 16-05-2022 | :10242

Laocaitv.vn - Huyện Bảo Yên có lợi thế phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Tuy vậy, quy mô sản xuất hiện chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Bảo Yên phấn đấu đến năm 2025 có 30% diện tích quế chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ.

Hiện, Bảo Yên đã có vùng chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP 200 ha do Công ty chè Đại Hưng liên kết sản xuất với hàng trăm hộ dân. Tại xã Xuân Hòa và Vĩnh Yên, Hạt Kiểm lâm tham mưu cho huyện quy hoạch, xây dựng để cấp chứng nhận tiêu chuẩn quế hữu cơ khoảng 2.000 ha.

Tuy nhiên, so với tiềm năng thì những mô hình trên còn ít và quy mô nhỏ. Để khắc phục tình trạng này, Bảo Yên phấn đấu đến năm 2025 có 30% diện tích quế chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ và tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Bảo Yên cũng sẽ tiến hành khảo sát kỹ đặc thù của từng địa phương, từ đó hình thành vùng sản xuất tập trung phù hợp với quy hoạch chung của huyện; kêu gọi các doanh nghiệp, các hợp tác xã và người dân đầu tư vào sản xuất theo hướng công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm hữu cơ.

Ngọc Hà


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết