Đã giảm được 27 đơn vị, đầu mối khối các cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể

09:43 22-08-2019 | :58

Laocaitv.vn - Thực hiện Quy định số 04 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã triển khai Đề án Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp.

Tính từ năm 2015 đến nay, khối các cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc (MTTQ) và đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã giảm được 27 đơn vị, đầu mối, trong đó, giải thể 3 ban chuyên môn; sáp nhập 6 phòng, ban chuyên môn; giải thể 9 công đoàn ngành giáo dục các huyện, thành phố; giải thể, sắp xếp lại 2 công đoàn ngành giao thông vận tải - xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn; giảm 1 đảng bộ và 6 đầu mối trực thuộc sau khi hoàn thành việc hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan và Đảng bộ khối Doanh nghiệp thành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến để hoàn thiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy, phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy; tháng 7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giải thể Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chuyển giao một số nhiệm vụ về Văn phòng Tỉnh ủy./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết