Đại hội Công đoàn cơ sở Đài PT-TH Lào Cai

15:47 25-05-2023 | :2254

Laocaitv.vn - Công đoàn cơ sở Đài PT -TH tỉnh Lào Cai vừa tiến hành Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Đài PT-TH Lào Cai phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Trong nhiệm kỳ, hơn 600 lượt viên chức, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

Đã có 50 đề xuất, sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác chuyên môn được áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền. Tổ chức công đoàn cũng quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Đài PT-TH Lào Cai tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên; phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết