Đại hội Cựu giáo chức thị xã Sa Pa khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

13:34 28-10-2020 | :692

Laocaitv.vn - Sáng 28/10, Hội Cựu giáo chức thị xã Sa Pa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội Cựu giáo chức thị xã Sa Pa luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; hoàn thiện tổ chức, kết nạp nhiều cán bộ giáo viên đã nghỉ hưu vào hội, đến nay đã kết nạp được 229 hội viên. Hoạt động công tác hội đã từng bước đổi mới, sáng tạo trong lựa chọn các nội dung phù hợp tham gia vào hoạt động giáo dục, đào tạo ở địa phương, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hằng năm có trên 95% số hội viên và chi hội đạt danh hiệu “Chi hội vững mạnh”; 100% các gia đình hội viên đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trong nhiệm kỳ, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam và Tỉnh hội... 

 

Thực hiện việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục thị xã, Hội Cựu giáo chức thị xã Sa Pa đã tích cực tham gia vận động, đề xuất với Phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường thuộc địa bàn những giải pháp thiết thực như: Chống bỏ học giữa chừng trong học sinh; xây dựng quỹ khuyến học; xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập…

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Cựu giáo chức thị xã Sa Pa đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phấn đấu 100% hội viên gương mẫu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, gia đình hiếu học; 100% số chi hội làm tốt công tác xây dựng quỹ hội; vận động 98% trở lên nhà giáo nghỉ hưu tham gia hoạt động hội; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước, yêu nghề vốn có của đội ngũ các nhà giáo cựu giáo chức, quyết tâm xây dựng hội vững mạnh.

 

BCH Hội Cựu giáo chức thị xã Sa Pa khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức thị xã Sa Pa khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức tỉnh Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tuấn Nguyễn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết