Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

11:02 16-10-2020 | :1544

Laocaitv.vn - Sáng ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI bước sang ngày làm việc thứ 3. Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội tiến hành nhiều nội dung quan trọng, đó là công bố kết quả phiên họp BCH lần thứ nhất, ra mắt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thông qua Nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc.

Ra mắt BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đầu giờ làm việc buổi sáng, Đại hội nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Trước đó, chiều ngày 15/10, BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ khóa XVI gồm 15 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI với số phiếu tín nhiệm đạt 100%; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI với số phiếu tín nhiệm đạt 100%; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt BCH khóa mới, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, hứa cùng tập thể BCH đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh, đổi mới lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết khóa XVI đề ra, xứng đáng với sự tín nhiệm, gửi gắm của Đại hội cũng như Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Ra mắt Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Tiếp đó, Đại hội chia tay các đồng chí Ủy viên BCH khóa XV thôi tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh dưới)

Về báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội tham gia vào các văn kiện cho thấy, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ tập thể, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các văn kiện gồm: Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, trước Đại hội Đảng bộ tỉnh đã có trên 13.800 ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Trung ương và gần 24.200 ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện của tỉnh. Tại Đại hội, các đại biểu được nghiên cứu 50 tham luận, gồm: 3 tham luận vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, 39 tham luận vào Báo cáo chính trị, 5 tham luận về công tác xây dựng Đảng và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, 3 tham luận vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các tham luận trình Đại hội thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp theo từng địa phương, ngành, lĩnh vực. Đặc biệt là các giải pháp thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 lĩnh vực đột phá, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI đã biểu quyết tán thành Báo cáo chính trị do BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025, Đại hội biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh cho phát triển, trong đó công nghiệp là trụ cột quan trọng; thương mại - du lịch, dịch vụ là đột phá; nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc; đến năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc, năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 24 mục tiêu chủ yếu đến năm 2025. Về nhiệm vụ, giải pháp, Đại hội thống nhất với 9 nhóm giải pháp, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 lĩnh vực đột phá.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong phát biểu bế mạc, đồng chí Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các văn kiện thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là sự tổng kết sâu sắc những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua cũng như trong gần 30 năm tái lập tỉnh. Đây là Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết thúc nhiệm kỳ với những thành công to lớn, mở ra một giai đoạn mới với những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện bước đi vững chắc của tỉnh Lào Cai trong suốt tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá lại những thành tựu, bài học kinh nghiệm, thẳng thắn thảo luận chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong 5 năm qua để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm tới. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng bộ là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu bế mạc Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong cũng nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, Đại hội đã thông qua 24 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 9 giải pháp, 7 nhiệm vụ trọng tâm., 2 lĩnh vực đột phá. Trong đó, trọng tâm là đột phá về Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn; hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số và phát triển du lịch, dịch vụ. Đây là các quyết sách quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, đại diện cho trên 49.000 đảng viên của toàn Đảng bộ. Đây là những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực tiếp tục gánh vác trọng trách lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cũng khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội bầu trao trọng trách trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, phấn đấu không ngừng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, trách nhiệm cùng toàn thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa, quyết tâm xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển toàn diện của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân các dân tộc Lào Cai.

              ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA 24 MỤC TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025

01. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 trên 10%/năm; GRDP bình quân đầu người: 126 triệu đồng/năm.

02. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 10,5%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 45%; Dịch vụ chiếm 44,5%.

03. Thu nhập bình quân đầu người: 72 triệu đồng/năm.

04. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn 2021 - 2025: 260.000 tỷ đồng.

05. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 15.500 tỷ đồng, bảo đảm cân đối chi thường xuyên.

06. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác: 100 triệu đồng.

07. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 2010) trên 60.000 tỷ đồng.

08. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn: 10 triệu lượt; doanh thu du lịch trên 44.500 tỷ đồng.

09. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ: 50.000 tỷ đồng; giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu: 09 tỷ USD.

10. Tỷ lệ đô thị hóa: 35%.

11. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 60% tổng số xã trên địa bàn; có trên 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

12. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia: 98%.

13. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 68%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương: 80%.

14. Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 45 giường bệnh; số bác sỹ trên một vạn dân đạt 15 bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao trên tuổi dưới 26,7%, thể cân nặng trên tuổi dưới 13%.

15. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%.

16. Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân hng năm đạt 3 - 5%/năm.

17. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 55,3%; tỷ lệ thất nghiệp dưới 1,2%.

18. Hng năm, tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 86%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt trên 80%.

19. Tỷ lệ che phủ rừng trên 60%

20. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thị đạt 95%; tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, xử lý: 80%.

21. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 80%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh đạt trên 50%.

22. Hng năm tỷ lệ các xã phường, thị trấn đạt xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt trên 80%; tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt trên 90%. Hằng năm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

23. Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo được thẩm tra, xác minh, kết luận và ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn quy định cấp tỉnh đạt trên 95%; cấp huyện đạt trên 90% và cấp xã đạt trên 80%.

24. Tỷ lệ Đảng bộ trực thuộc tỉnh, tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính quyền, tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%.

Lê Liên – Vinh Quang – Đức Tính


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết