Đại hội lần thứ nhất, Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

15:40 25-03-2020 | :29

Laocaitv.vn - Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đây là Đảng bộ được Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp lựa chọn làm điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, mặc dù nhiều khó khăn do mới thành lập từ năm 2016 và quá trình kiện toàn lại tổ chức bộ máy theo chiến lược phát triển. Tuy nhiên, đảng bộ đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, đảng bộ tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó là đổi mới nội dung, chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng bộ, từ năm 2016 đến nay đơn vị đã tham gia 21 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và tương đương; 29 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 39 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Nhiều đề tài khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực. Đồng thời, đảng bộ cũng quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, học sinh sinh viên, quan tâm phát triển đảng viên mới.

Đại hội Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên cũng đã thống nhất thông qua 06 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu chính, như phấn đấu quy mô đào tạo cao đẳng, đại học chính quy hàng năm từ 1.000 sinh viên trở lên với 09 ngành đào tạo; sinh viên có việc làm sau ra trường đạt từ 70% trở lên. Một nội dung quan trọng của đại hội đó là tiến hành bầu cử Ban chấp hành, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội. Theo đó, quy trình bầu cử được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Phân hiệu.

Với sự tập trung, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa I (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 09 đồng chí. Ở nội dung bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội, kết quả đảm bảo tập trung, thể hiện sự đoàn kết, tin tưởng của toàn thể đảng viên vào vai trò của người đứng đầu. Theo đó, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 49/49, đạt 100%.

Ngay sau đại hội, Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh cũng đã họp rút kinh nghiệm, có những lưu ý, chỉ đạo kịp thời đối với hình thức bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại đại hội./.

Lê Liên - Vũ Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết