Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, giai đoạn 2016 – 2020

08:07 28-10-2020 | :994

Quang cảnh Đại hội.

Laocaitv.vn - Sáng 28/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, UVBCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tham quan gian trưng bày thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

8h00: Khai mạc Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Về phía đại biểu Trung ương có: Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, UVBCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội về phía đại biểu tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Seo Vần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã cùng 323 điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai đã và đang là nhân tố quan trọng, tạo ra động lực và sức mạnh cho sự phát triển. Đó là sức mạnh của đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với lòng yêu nước, tinh thần hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu vì sự giàu đẹp của quê hương.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V sẽ là dịp để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và tỏ lòng biết ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của những tập thể, cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nghệ sỹ ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, các điển hình tiên tiến đã có những việc làm, nghĩa cử tốt đẹp là những bông hoa tươi thắm trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Đại hội là dịp để cùng nhau kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm về những kết quả đã đạt được, cũng như chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020, từ đó thống nhất nhận thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V là thể hiện ý chí và nguyện vọng to lớn của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai; thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, nông dân, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, người cao tuổi, dân tộc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới, quyết tâm để tỉnh Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc, hướng tới là tỉnh khá của cả nước.

9h00: Đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham luận

Đại hội nghe 5 báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân. Các báo cáo tham luận đã làm rõ hơn phong trào thi đua yêu nước được diễn ra rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Vũ Hùng Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham luận về chủ đề "Chuyển đổi số - Nhiệm vụ đột phá hướng tới nền kinh tế số và xã hội số".

Đồng chí Ngô Minh Quế, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng tham luận chủ đề "Chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Minh, Trường Mầm non số 2 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng tham luận tại Đại hội.

Bà Sùng Phà Sủi, Bí thư Chi bộ thôn Tống Thượng, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà tham luận về "Tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo".

Anh Nguyễn Văn Biên, Cán bộ kỹ thuật Cơ điện, Chi nhánh Tuyển Tằng Loỏng, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tham luận tại Đại hội.

9h45: Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước đã biểu dương và đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai trong những năm qua. Đồng chí yêu cầu việc phát động các phong trào thi đua cần gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa của tỉnh.

Việc tổ chức phong trào thi đua: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua của tỉnh và các đơn vị trong tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, khâu đột phá, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ; các chương trình đề án trọng điểm phải tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp to lớn của Nhân dân, nhất là vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động các dân tộc chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, phù hợp với trình độ, phong tục, tập quán của đồng bào; đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo và người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo. Thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Qua phong trào thi đua các cấp cần phát hiện điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay để bồi dưỡng, nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 200 suất học bổng của Quỹ bảo trợ trẻ em cho tỉnh Lào Cai.

10h00: Đại hội nghỉ giải lao, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

10h30: Công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 9 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai và trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 9 cá nhân.

Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 cá nhân ở cấp cơ sở.

Tại Đại hội, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và công tác.

10:40: Phát động thi đua

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 – 2025, trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với 7 nội dung trọng tâm.

10h50: Thay mặt cho thế hệ trẻ, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Hà Đức Minh bày tỏ quyết tâm hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và tỉnh phát động với các hành động thiết thực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nội dung thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

11h00: Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ công bố danh sách chính thức Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 12 đồng chí.

Đoàn đại biểu gồm 12 đồng chí đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

11h10: Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phải được nâng lên một tầm cao mới, toàn diện, sâu rộng.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kêu gọi toàn thể Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Thu Thảo - Huy Trường 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết