Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai kết nạp 40 đảng viên mới trong quý I

12:30 08-04-2024 | :421

Laocaitv.vn - Từ đầu năm 2024 đến nay, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai kết nạp 40 đảng viên mới, trong đó, 30 đảng viên khối hành chính, sự nghiệp, 10 đảng viên thuộc khối doanh nghiệp, đạt trên 18% kế hoạch năm.

Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh kết nạp 915 đảng viên mới, vượt 22% mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XXIV, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên gần 5.500 người.

Trong quý I/2024, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai kết nạp 40 đảng viên mới.

Cũng trong quý I, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 63 đảng viên. Việc xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy, đảng viên năm 2023 được thực hiện đúng quy định. Kết quả, 17 tổ chức cơ sở Đảng và 959 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 67 tổ chức cơ sở Đảng và gần 4.300 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 12 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Quang Thuận


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết