Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2

13:46 23-02-2021 | :51

Laocaitv.vn - Sáng ngày 23/2, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2/2021; thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng, triển khai 18 đề án trọng tâm của Đảng bộ tỉnh khóa XVI tới hơn 100 đại biểu là báo cáo viên các chi đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo chuyên viên các ban, văn phòng, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã được nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 18 đề án trọng tâm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai Kế hoạch số 15-KH/ĐUK ngày 02/02/2021 của Đảng ủy Khối về học tập và triển khai 18 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI.

Đồng chí Lại Vũ Hiệp thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị cũng đã được nghe lãnh đạo Đảng ủy Khối triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, cấp ủy cơ sở cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức hội nghị tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là bài phát biểu Bế mạc Đại hội XIII của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; thông tin kết quả Đại hội XIII của Đảng gắn với 18 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI; tiếp tục tuyên truyền những thành tích nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới… 

Bên cạnh đó, phải tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ...; tập trung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền những kết quả đạt được, thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thế Văn - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết